Selecteer pagina

privacybeleid

INLEIDING EN DOEL VAN HET DOCUMENT

Welkom bij de privacyverklaring van Grafenia plc en haar dochterondernemingen, waaronder Nettl of America LLC (hierna te noemen "Grafenia Groep"). Wij respecteren je privacy en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens.

Het doel van deze privacyverklaring is jou informatie te geven over hoe de Grafenia Groep jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

a) door jouw gebruik van een website die wordt beheerd door de Grafenia Group, met inbegrip van alle gegevens die je via een dergelijke website verstrekt wanneer je je registreert, inlogt, aanmeldt voor onze diensten, een product of dienst koopt of deelneemt aan een promotie; en

(b) wanneer je handelt of communiceert met de Grafenia Groep via eender welk kanaal (via onze systemen, per e-mail, post, telefoon, andere elektronische communicatie of anderszins) als klant, leverancier of dienstverlener (feitelijk of potentieel), of in eender welke andere hoedanigheid (hoewel potentiële en feitelijke kandidaten of werknemers onderworpen zijn aan een afzonderlijk privacybeleid);

en informeert je ook over jouw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt.

Deze privacyverklaring wordt aangeboden in een gelaagd formaat, zodat je kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden beschreven. Als alternatief kunt je hier een pdf-versie van het beleid downloaden.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER JOU VERZAMELEN

3. HOE WORDEN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD

4. HOE WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

5. OPENBAARMAKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

6. INTERNATIONALE OVERMAKINGEN

7. GEGEVENSBEVEILIGING

8. GEGEVENSBEWARING

9. JE WETTELIJKE RECHTEN

10. COOKIES

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

Het is belangrijk dat je deze privacyverklaring leest samen met alle andere privacyverklaringen of mededelingen over eerlijke verwerking die wij bij specifieke gelegenheden verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere mededelingen en is niet bedoeld om deze te vervangen. Verwijzingen in deze verklaring naar "u" hebben betrekking op een persoon die onze website gebruikt of anderszins met ons in contact treedt als potentiële of werkelijke klant, partner, licentiehouder of leverancier of als bezoeker (in beide gevallen hetzij namens uzelf of namens een afzonderlijke organisatie).

Controller

De Grafenia-groep bestaat uit Grafenia plc en al haar verschillende dochterondernemingen. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Grafenia-groep, dus wanneer we "wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring vermelden, verwijzen we naar het relevante bedrijf in de Grafenia-groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Grafenia Operations Limited is normaal de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij wij u anders informeren wanneer onze relatie met u (of het bedrijf of de onderneming die u vertegenwoordigt) bekend is, bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons verstrekt via onze website of wanneer u zich bij ons registreert of een aankoop bij ons doet of producten of diensten bij ons bestelt.

Gelicentieerde partners

Een aantal producten en diensten wordt door derden verkocht onder licentie van de Grafenia Group (in deze kennisgeving "Licentiepartners" genoemd). U kunt op uw verzoek of op uw aanwijzing vanaf deze website worden doorverwezen naar een website (of e-commerce portaal of bestelpagina) die door dergelijke Licensed Partners onder licentie van ons wordt geëxploiteerd. In dat geval kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke Licensed Partners om te reageren op uw verzoek of uw bestelling of om deze uit te voeren. Wanneer u zich registreert bij, en/of goederen of diensten aanvraagt of bestelt bij gelicentieerde partners, kan de gelicentieerde partner een beheerder zijn van de persoonsgegevens die bij de gelicentieerde partner zijn ingediend of door de gelicentieerde partner zijn verzameld. In dergelijke gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens door de gelicentieerde partner onderworpen zijn aan een afzonderlijke privacyverklaring die door de gelicentieerde partner is uitgegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitgifte van dergelijke privacyverklaringen.

Contacteer ons

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen of anderszins met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@grafenia.com. U kunt ons ook schrijven op: Grafenia plc Derde Laan Het dorp Trafford Park Manchester M17 1FG Kinderen: Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Wijzigingen in dit privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te houden. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018 en historische versies zijn gearchiveerd hier. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te houden indien uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die koppelingen te activeren, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze websites verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER JOU VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan iedere informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder. Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt hebben gegroepeerd:
 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Tot decontactgegevens behoren het factuuradres, het leveringsadres, het e-mailadres en de telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten details over betalingen aan en van u en andere details over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens omvatten internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gedane aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.
Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Indien wij echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verzamelen geen Speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Als u geen persoonsgegevens verstrekt: Wanneer wij persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet, of onder de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben en u verzuimt die gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, zijn wij mogelijk niet in staat het contract uit te voeren dat wij met u hebben of proberen te sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dat geval kan het zijn dat wij een product of dienst die u bij ons hebt, moeten annuleren, maar wij zullen u op dat moment laten weten of dat het geval is.

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits-, Contact-, Financiële-, Transactie-, Profiel-, Gebruiks-, Marketing- en Communicatiegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • een account aan te maken op onze website of via een ander kanaal of middel;
 • inloggen op uw account (waarbij de Persoonsgegevens die wij verzamelen bestaan uit naam en adres, telefoon, emailadres, gebruikersnaam en wachtwoord; dit voorziet ons van standaardgegevens voor de verwerking van uw bestelling en stelt de beveiliging in (zodat het bekijken van uw accountgegevens, ontwerpen en bestelgeschiedenis is beveiligd met een wachtwoord);
 • een aanvraag indient of een bestelling plaatst voor onze producten of diensten (wanneer wij u een klantnummer toekennen, bestelgegevens, factuuradres, verzendadres en creditcardgegevens vastleggen om uw bestelling te verwerken en uit te voeren; factuuradres en verzendadressen worden bewaard zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Bestelgegevens worden bewaard zodat u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken);
 • selecties en keuzes te maken in antwoord op vragen die wij stellen om u te helpen het juiste product en ontwerp te kiezen dat past bij uw doel/bedrijf;
 • betalen voor producten of diensten (bijvoorbeeld wanneer u kredietkaartgegevens invoert, communiceert u via een beveiligde link met een financieel systeem dat wij van tijd tot tijd gebruiken). Wij bewaren de referentie van de creditcardtransactie. De betalingsgateway kan ook kaartgegevens bewaren in overeenstemming met PCI DSS-naleving;
 • abonneren op onze dienst of publicaties;
 • om marketing naar u te laten sturen;
 • mee te doen aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • geef ons feedback;
 • verkoop- en orderondersteuning te vragen of nodig te hebben, onder meer wanneer wij u helpen bij het afronden van bestellingen van producten of diensten en het regelen van verzendingen; of
 • serviceondersteuning te vragen of nodig te hebben, onder meer wanneer wij met u communiceren over de door ons geleverde diensten, waarbij het kan gaan om reacties op uw vragen of verzoeken of updates over de levering van diensten.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch Technische en Gebruiksgegevens verzamelen over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Zie ons cookiebeleid voor meer details.

Derden of publiek beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Technische gegevens van de volgende partijen:

  (i) analytics providers zoals Google, gevestigd binnen of buiten de EU;
  (ii) advertentienetwerken zoals Mailchimp, gevestigd binnen of buiten de EU; en
  (iii) aanbieders van zoekinformatie zoals Google, gevestigd binnen of buiten de EU.

 • Identiteits-, contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Stripe, Worldpay, Paypal, UK Mail, DHL en Zendesk, gevestigd binnen of buiten de EU.
 • Identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of -aggregators zoals Dun & Bradstreet, Business Lists UK en Fulcio, gevestigd binnen of buiten de EU.
 • Identiteits- en contactgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals het Companies House en het Electoral Register, gebaseerd binnen de EU.

4. HOE WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer:
 • wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u gaan sluiten of hebben gesloten, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten;
 • het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen; of
 • wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
Gewettigd belang betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van onze activiteiten om ons in staat te stellen u de beste dienst/het beste product en de beste en meest veilige ervaring te bieden. Wij zorgen ervoor dat wij alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins bij wet verplicht of toegestaan zijn). Meer details over onze legitieme belangen die worden gebruikt als basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vindt u in de onderstaande tabel. Meer informatie over de wijze waarop wij onze legitieme belangen afwegen tegen de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten kunt u verkrijgen door contact met ons opnemen.

Toestemming en marketing

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, anders dan in verband met het verzenden van direct-marketingberichten van derden aan u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door de "opt-out" links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden, of via de instellingen van uw accountprofiel of door contact met ons opnemen. Er kunnen zich andere specifieke situaties voordoen waarin wij uw toestemming vragen voor bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens; in dat geval vormt de toestemming de basis voor de verwerking van die specifieke vorm van verwerking.

Doel en grondslag van de verwerking

Wij hebben hieronder, in tabelvorm, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke van de rechtsgrondslagen wij ons daarvoor baseren. Waar nodig hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn. Merk op dat wij uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtmatige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Zie contact met ons opnemen indien u nadere informatie wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken, indien in de onderstaande tabel meer dan één grond is vermeld.
Doel/Activiteit Soort gegevens Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het rechtmatige belang
Om u als nieuwe klant of partner te registreren a) Identiteit b) Contact (c) Financieel (d) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klantenbestanden bij te houden en te beheren).
Om orders van klanten, leveranciers en licentiehouders te verwerken, uit te voeren en te leveren: (a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten. (b) Het innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is. a) Identiteit b) Contact (c) Financieel (d) Transactie (a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten aan te schaffen en te leveren; om aan ons verschuldigde bedragen te innen).
Om onze relatie met u of uw organisatie te beheren en te onderhouden, onder meer (a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid. (b) U vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen. (c ) Ervoor zorgen dat klachten, verzoeken om inlichtingen en serviceverzoeken worden onderzocht, ondersteund en beheerd a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten te leveren; om onze administratie bij te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken).
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een promotie of een enquête of feedbackverzoek in te vullen. a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met u. (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens). a) Identiteit b) Contact (c) Technisch (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het beheer van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de advertenties die wij u aanbieden. a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) Technisch Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen).
om direct marketing via onze website en andere kanalen en communicatie uit te voeren. a) Identiteit b) Contact (c) Transactie (d) Technisch e) Gebruik f) Marketing en communicatie Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren; om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien). Wanneer wij echter uw toestemming hebben gevraagd voor direct marketing, is de grondslag voor de verwerking uw toestemming.
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren. (a) Technisch b) Gebruik Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te bepalen, om onze website actueel en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen).
om te reageren op uw vraag en/of om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn. a) Identiteit b) Contact (c) Transactie (d) Technisch e) Gebruik (f) Profiel (g) Marketing en communicatie Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien).
Zorgen voor netwerk-, informatie- en systeembeveiliging a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) Technisch (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het beheer van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om bedrijfsoperaties en due diligence uit te voeren (rapportering van managementinformatie, werking van financiële/risico/kredietmodellen, back-office werking, beheer van derde dienstverleners, bedrijfsreorganisaties, bedrijfs- of activaverkoop van TES-bedrijven of -ondernemingen). a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) Technisch (g) Transactie (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering, investering of verkoop van bedrijven of activiteiten van de TES-groep) (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
goederen en diensten of andere materiële of immateriële activa of eigendom te verwerven van leveranciers en onderaannemers aan te werven a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) Technisch (g) Transactioneel (a) Uitvoering van een contract met u; (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om producten en diensten aan te schaffen en te leveren; om onze kernactiviteiten en -zaken uit te voeren; om ons bedrijf te laten groeien)
Mogelijke misdrijven melden aan de bevoegde autoriteiten of helpen bij hun onderzoek. a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Technisch f) Transactioneel (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Opsporing en voorkoming, door passende maatregelen, van fraude en criminaliteit. a) Identiteit b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Technisch g) Transactioneel (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging). (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het kan gebeuren dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan andere entiteiten binnen de Grafenia-groep en onze Licentiepartners om u bij de Grafenia-groep te registreren, om u (op uw verzoek of op uw aanwijzing) aan een van onze Licentiepartners toe te wijzen of door te verwijzen, om op uw vragen te antwoorden of om goederen en diensten aan u te leveren.

Marketing

Wij zullen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming krijgen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen met een bedrijf buiten de Grafenia Groep voor marketingdoeleinden.

Uitschrijven

U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-out links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegezonden, of via de instellingen van uw accountprofiel of door op elk moment contact met ons op te nemen. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van en voor gebruik met betrekking tot een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties of andere niet-marketingdoeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven. Promotionele communicatie van ons Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo beslissen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn. Wij noemen dit marketing. U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u meedeed aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en, in elk geval, u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in het Cookie-gedeelte van deze website.

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien u uitleg wenst over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen. Indien wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat mogen doen. Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. OPENBAARMAKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met de hieronder genoemde partijen moeten delen voor de doeleinden die in de tabel in punt 4 hierboven zijn vermeld. Interne derden - andere bedrijven in de Grafenia-groep die optreden als gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers en die IT- en systeemadministratiediensten verlenen en leiderschapsrapportage verrichten en/of diensten verlenen om ons contract met u uit te voeren.

Externe derden:

 • Dienstverleners die optreden als verwerkers die IT- en systeemadministratiediensten, gegevensanalyses, marketing- of andere diensten verlenen
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken, met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.
 • Partners of licentiehouders van de Grafenia-groep die optreden als verwerkers of controleurs die goederen of diensten aan u leveren onder licentie van de Grafenia-groep of gerelateerde goederen of diensten.
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa willen verkopen, overdragen of samenvoegen. Wij kunnen ook andere bedrijven overnemen of met hen fuseren. Als er een verandering optreedt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens gebruiken op dezelfde manier als uiteengezet in deze privacyverklaring.
Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan onze externe dienstverleners alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERMAKINGEN

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Grafenia Groep. Dit kan inhouden dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden gebracht. Sommige van onze externe derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt. Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen (ongeacht of dit binnen de Grafenia-groep gebeurt of aan een externe derde), zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming van uw persoonsgegevens door ervoor te zorgen dat ten minste één van de volgende beschermingsmaatregelen wordt geïmplementeerd:
 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. Voor meer details, zie Europese Commissie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer wij gebruik maken van bepaalde externe dienstverleners of uw persoonsgegevens anderszins doorgeven aan een externe derde partij of andere entiteit van de Grafenia-groep buiten de EER, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten tussen de uitvoerder en de invoerder met standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Voor meer details, zie Europese Commissie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een andere entiteit van de Grafenia-groep buiten de EER, kunnen wij, als alternatief voor de in de vorige paragraaf vermelde modelcontracten, van onze groepsmaatschappijen eisen dat zij dezelfde regels volgen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze regels worden "bindende bedrijfsregels" genoemd. Voor meer details, zie Europese Commissie: Bindende bedrijfsvoorschriften.
 • Wanneer wij gebruik maken van bepaalde externe dienstverleners of uw persoonsgegevens anderszins doorgeven aan een externe derde partij of andere entiteit van de Grafenia-groep in de VS, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven indien zij deel uitmaken van het Privacy Shield, dat vereist dat zij een soortgelijke bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Voor meer details, zie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.
Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. GEGEVENSBEWARING

HOE LANG GEBRUIKT U MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te verwezenlijken, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de bewaartermijnen die wij hanteren voor de verschillende aspecten van uw persoonsgegevens. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen: zie hieronder Wissen aanvragen voor meer informatie. In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden; in dat geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

9. JE WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om: Toegang aanvragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang van de betrokkene"). Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en nagaan of wij die gegevens rechtmatig verwerken. Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren, laten corrigeren, al kan het zijn dat wij de juistheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt. Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is waarom wij deze blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Wij wijzen u er echter op dat wij niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek om gegevens te wissen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld. Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben om uw gegevens te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende gevallen (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij ze wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, ook al hebben wij ze niet langer nodig, omdat u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten nagaan of wij dwingende legitieme gronden hebben om ze te gebruiken. Verzoek om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren. Toestemming op elk moment intrekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u bepaalde producten of diensten niet meer kunnen leveren. Wij zullen u laten weten of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt. Indien u een van de hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u contact met ons opnemen. Gewoonlijk is geen vergoeding vereist: U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij weigeren om in deze omstandigheden aan uw verzoek te voldoen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waaronder GDPR. Wat we van jou nodig hebben: Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren. Termijn om te reageren: Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden. Recht om te klagen: U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). Wij zouden het echter op prijs stellen uw bezorgdheid te kunnen wegnemen voordat u de ICO benadert, dus neemt u in eerste instantie contact met ons op.

10. COOKIES

Onze websites maken op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en worden opgeslagen door uw browser, bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari, en die websites in staat stellen gebruikers te herkennen en zaken als gebruikersvoorkeuren te onthouden. Welke cookies gebruiken wij? - Wij gebruiken zowel sessie-ID cookies als permanente cookies. Een sessie-ID-cookie vervalt wanneer u uw browser sluit. Een permanente cookie blijft gedurende een langere periode op uw harde schijf staan. Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Deze cookies bevatten doorgaans geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden door ons geplaatst. Functionele cookies - Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de site te verbeteren. Als u bijvoorbeeld een van onze inlichtingenformulieren invult, plaatsen wij permanente cookies om uw informatie op te slaan zodat u deze niet meer dan eens hoeft in te vullen als u dat wenst. Prestatiecookies - Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers deze website gebruiken, bijvoorbeeld hoe lang er op een bepaalde pagina wordt doorgebracht, hoe lang het laden van de pagina duurde en of er fouten zijn opgetreden. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Geotargetting cookies - Wij stellen een geotargetting cookie in op basis van de informatie die door uw browser wordt verstrekt wanneer u onze site bezoekt. De informatie wordt gebruikt om sommige formulieren automatisch in te vullen en om ons te helpen u de meest relevante inhoud te bieden op basis van uw locatie. Targeting/Advertising Cookies - Deze cookies worden gebruikt om de doeltreffendheid van onze digitale reclamecampagnes te helpen meten. Andere cookies van derden - Sommige cookies die op onze websites zijn geplaatst, zijn niet aan deze website gerelateerd. Wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten van bijvoorbeeld Facebook of Google, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies op uw webbrowser plaatsen. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies, dus we raden u aan de websites van de derde partij te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren. Als u van de gelegenheid gebruik maakt om onze inhoud via sociale netwerken - zoals Facebook en Twitter - met vrienden te 'delen', kunnen er cookies van deze websites naar u worden verzonden. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus controleer de websites van derden voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren. Kan ik bestaande cookies verwijderen? U kunt blijvende cookies verwijderen door de aanwijzingen in het "help"-bestand van uw internetbrowser te volgen. Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren of verwijderen, kunt u terecht op www.aboutcookies.org. Kan ik cookies uitschakelen? Ja, u kunt cookies in uw browser uitschakelen door de aanwijzingen in het "helpbestand" van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kunt u nog steeds gebruik maken van onze site, maar uw vermogen om sommige delen van onze site te gebruiken zal worden beperkt. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies kunt u terecht op www.aboutcookies.org. Indien u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies kunt u de informatiepagina's raadplegen van de aanbieder van de browser die u gebruikt. Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet in staat bent alle functies van deze website volledig te benutten. Meer informatie over cookies Als u meer wilt weten over cookies in het algemeen en hoe u ze kunt beheren, bezoek dan www.aboutcookies.org (opent in een nieuw venster - gelieve er rekening mee te houden dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van externe websites). Cookies beheren Als cookies op uw computer niet zijn ingeschakeld, betekent dit dat uw winkelervaring op onze website beperkt zal zijn tot browsen en onderzoek doen; u zult geen producten aan uw mandje kunnen toevoegen en ze niet kunnen kopen. Om cookies in te schakelen Als u niet zeker bent van het type en de versie van de webbrowser die u gebruikt om toegang te krijgen tot het internet, klikt u op 'Help' bovenaan uw browservenster en selecteert u de optie 'Over' (voor pc's) of klikt u, met het browservenster open, op het Apple-menu en selecteert u de optie 'Over' (voor Macs). Hoe controleren of cookies zijn ingeschakeld voor PC's Google Chrome Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer 'Opties'. Klik op het tabblad 'Onder de motorkap', zoek het gedeelte 'Privacy' op en selecteer de knop 'Inhoudsinstellingen'. Selecteer nu 'Toestaan dat lokale gegevens worden ingesteld. Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer 'Internetopties', klik vervolgens op het tabblad 'Privacy'. Zorg ervoor dat uw privacyniveau is ingesteld op 'Normaal' of lager, waardoor cookies in uw browser worden ingeschakeld. Instellingen hoger dan Gemiddeld zullen cookies uitschakelen. Mozilla Firefox Klik op 'Extra' bovenaan uw browservenster en selecteer Opties. Selecteer vervolgens het Privacy-pictogram. Klik op Cookies en selecteer vervolgens 'sites toestaan cookies te plaatsen'. Safari Klik op het tandwielpictogram bovenin uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Klik op 'Beveiliging', vink de optie aan die zegt 'Blokkeer cookies van derden en reclame'. Klik op 'Opslaan'. Hoe controleer ik of cookies zijn ingeschakeld voor Macs Microsoft Internet Explorer 5.0 op OSX Klik op 'Explorer' bovenaan uw browservenster en selecteer 'Voorkeuren' opties. Scroll naar beneden tot u 'Cookies' ziet onder 'Bestanden ontvangen'. Selecteer de optie 'Nooit vragen'. Safari op OSX Klik op 'Safari' bovenaan in uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Klik op 'Beveiliging' en vervolgens op 'Accepteer cookies'. Selecteer de optie 'Alleen van sites waarnaar u navigeert'. Mozilla en Netscape op OSX Klik op 'Mozilla' of 'Netscape' bovenaan in uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'. Scroll naar beneden tot u cookies ziet onder 'Privacy & Beveiliging'. Selecteer 'Cookies alleen toestaan voor de oorspronkelijke website'. Opera Klik op 'Menu' bovenaan uw browservenster en selecteer 'Instellingen'. Selecteer vervolgens 'Voorkeuren', selecteer het tabblad 'Geavanceerd'. Selecteer vervolgens de optie 'Accepteer cookies'. Alle andere browsers Raadpleeg uw documentatie of online help-bestanden.